Język angielski – skutecznie.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPY OPTIMUM
Kurs predyspozycji językowych
KURSY W GRUPACH NA RÓŻNYCH POZIOMACH
SZKOLENIA DLA FIRM | ANGIELSKI Z DOJAZDEM

Dlaczego ApplePie?

Metodyka zajęć

Szkoła Językowa Appale Pie stosuje metody nowatorskie, a wieloletnie doświadczenie lektorów pozwoliło opracować autorskie rozwiązania w zakresie kształcenia języków obcych.

Podstawą nauczania są metody komunikacyjne, więc szczególny nacisk położony jest na mówienie oraz rozumienie ze słuchu. Nauczyciel ogranicza język ojczysty jedynie do tłumaczenia reguł gramatycznych oraz znaczenia słów czy zwrotów

Jednakże forma oraz charakter prowadzonych zajęć indywidualnych uzależnione są od potrzeb i preferencji ucznia.

Dopasowanie programu do ucznia

Na zajęciach indywidualnych cały czas i wysiłek nauczyciela poświęcany jest tylko jednemu uczniowi. Dla porównania, podczas zajęć grupowych efektywny czas przypadający na jedną osobę to kilka minut. Dobrym rozwiązaniem są również zajęcia w 2-3 osobowych grupach, zwłaszcza rodzinnych bądź w gronie znajomych pozwala to osiągnąć wysoką efektywność przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Dodatkowym atutem jest możliwość prowadzenie zajęć w domu ucznia, co pozala zaoszczędzić czas i gwarantuje komfort, a w przypadku dzieci eliminuje ryzyko związane z dojazdami bądź powrotami o późnej porze.

Niewątpliwym atutem jest również dopasowanie programu oraz metodyki prowadzenia zajęć do konkretnego ucznia. Bierzemy wówczas pod uwagę zarówno obecny poziom znajomości języka jak i zakładany cel (matura, egzamin językowy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych).

Doświadczona kadra

Nauczyciele z doświadczeniem w zajęciach indywidualnych oraz grupowych, stale podnosząszy swoje kwalifilacje. Dobry nauczyciel języka angielskiego nie tylko wyróżnia się znajomością języka, ale również umiejętnościami dydaktycznymi. Nasi lektorzy prowadzą zajęcia w sposób skuteczny, zorientowany na ucznia. Podpowiedzą również jak się uczyć, jakie techniki stosować, aby osiągać zakładane efekty.

Wykorzystanie technik komunikacyjnych

Podstawą nauczania są metody komunikacyjne, więc szczególny nacisk położony jest na mówienie oraz rozumienie ze słuchu. Nauczyciel ogranicza język ojczysty jedynie do tłumaczenia reguł gramatycznych oraz znaczenia słów czy zwrotów.

W czasie trwania kursu systematycznie sprawdzane są postępy w nauce (krótkie testy i sprawdziany), a uczeń informowany jest o wynikach na bieżąco. Ten system pozwala zidentyfikować problemy oraz znaleźć sposoby ich rozwiązania, co znacząco podnosi skuteczność prowadzonych zajęć.

Szkoła dysponuje również dodatkowymi materiały (m. in. biblioteczka) oraz technikami (wykorzystanie rzutnika multimedialnego), która urozmaicają zajęcia oraz pozwalają indywidualnie poszerzać wiedzę i umiejętności językowowe.

Kontakt

Szkoła Języka Angielskiego ApplePie

kom: +48 502 904 560

mail: info@applepie.edu.pl

Zostaw wiadomość